Smolenice

Spevácky zbor Mysterium Cantus

Mysterium Cantus logo

Spevácky zbor Mysterium Cantus pôsobí pri Obecnom úrade v Smoleniciach a svojími kultúrnymi vystúpeniami prispieva k rôznym spoločenským podujatiam organizovaným Obecným úradom v Smoleniciach.

Mysterium Cantus znamená tajomstvo piesne, ktoré objavujú jeho členovia pri stretnutiach, nácvikoch, vystúpeniach a koncertoch a prežívajú ho aj pri liturgickom speve. Hlavnou snahou a činnosťou je účasť na bohoslužbách, chválach a oslave Boha. Má za sebou množstvo vystúpení vo farnostiach, pravidelne koncertuje a pozývajú ho do okolitých obcí a farností aj mimo dekanátu

Počas svojho pôsobenia zbor Mysterium Cantus prešiel organizačnými zmenami. Z nadšencov a laikov pre spev duchovných piesní pri farskom kostole v Smoleniciach sa tak s odstupom času vykryštalizoval spevácky zbor so silným zmyslom nielen pre zodpovednosť, duchovný a umelecký rast, ale aj pre kvalitu interpretácie piesní s akcentom sprítomniť a realizovať program misie a evanjelizácie medzi ľuďmi aj v svetskom prostredí.

V svojom repertoári má toto teleso piesne rôznych štýlových žánrov, od sakrálnych cez piesne gospelové, duchovné, piesne klasikov obdobia romantizmu. Nie sú mu vôbec cudzie ani piesne ľudové, alebo umelé. Jeho sólisti sa radi popasujú aj so známymi hitmi populárnej hudby, či hitmi z mnohých muzikálov.

Zbor má pravidelne jedenkrát v týždni skúšky v KD Smolenice. Nácvik trvá dve hodiny. Je otvorený srdečne prijať do svojich radov nových členov, talentovaných spevákov, ktorí majú záujem na sebe popracovať a chcú sa plnohodnotne spolupodieľať na činnosti, vyplývajúcej z poslania tohto zboru.

Zbor Mysterium Cantus sa teší pozornosti občanov a na stretnutia s nimi pri ďalších kultúrnospoločenských akciách v obci Smolenice.

 

fotografia členov speváckeho zboru Mysterium Cantus