Smolenice

Zápisnice

rok 2023

Zápisnica zo VII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12. septembra 2023

publikované: 21.9.2023


Zápisnica z VI. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27. júna 2023

02_Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba komisií (volebná, návrhová)

03_Aktuálne informácie (18.04.2023 – 27.06.2023)

04_Zmluva o nájme nebytových priestorov_Smolenice_Lekáreň_UZN

04_Zmluva o nájme nebytových priestorov_Smolenice_Lekáreň FINAL

05_Majetkovoprávne záležitosti – občania

06_1_Záverečný účet Obce Smolenice 2023

06_2_Stanovisko Hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu 2022

06_3_Návrh Záverečný účet obce za rok 2022 a prílohy

06_4_Hodnotiaca správa

07_Návrh na úpravu rozpočtu 2023 a rozpočtové opatrenia

08_Návrh plánu kontrol na II. polrok 2023

09_Rôzne

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 27. júna 2023 (stiahnuť 31 Mb)

publikované: 8.6.2023


Zápisnica zo V. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27. apríla 2023

03_Majetkovoprávne záležitosti

Zmluva o nájme nebytových priestorov_Smolenice_Kaderová

Zmluva o nájme nebytových priestorov_Smolenice_IZ-Dent

Zmluva o nájme nebytových priestorov_Smolenice_EPEDONNA

Dohoda o skončení zmluvy o nájme NP_Kaderová

Dohoda o skončení zmluvy o nájme NP_IZ-DENT

Dohoda o skončení zmluvy o nájme NP_EPEDONNA

Dohoda JPN Smolenice Slovak Telekom návrh zmluvy

04_Rôzne A

04_Rôzne B

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 27. apríla 2023 (stiahnuť 26 Mb)

publikované: 6.5.2023


Zápisnica zo IV. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17. apríla 2023 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 17. apríla 2023 (stiahnuť 69 Mb)

Uznesenie k územnému plánu

publikované: 24.4.2023


Zápisnica z III. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 7. marca 2023 

Prílohy k III. verejnému zasadnutiu Obecného zastupiteľstva zo dňa 7. marca 2023

Uznesenia k Zápisnici z III. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 7.3.2023 

Aktuálne informácie z diania na OcÚ Smolenice v období od 16.12,2022 do 7,3.2023

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 7. marca 2023 (stiahnuť 92 Mb)

publikované: 16.3.2023


rok 2022

Zápisnica z II. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. decembra 2022

Príloha č_1_II_ VZ OZ 2022 

Príloha č_2_II_VZ OZ 2022

Príloha č_3_II_VZ OZ 2022 

Príloha č_4_II_VZ OZ 2022 

Príloha č_5_II_VZ OZ 2022

Príloha č_6_II_VZ OZ 2022

Príloha č_7_II_VZ OZ 2022

Príloha č_8_II_VZ OZ 2022

príloha č_9_II_VZ OZ 2022

Prijaté uznesenia a VZN z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Smolenice zo dňa 15. decembra 2022

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 15. decembra 2022 (stiahnuť 106 Mb)

publikované: 24.12.2022


Zápisnica z I. verejného ustanovujúceho zastupiteľstva zo dňa 28.11.2022 

Prílohy z I. verejného ustanovujúceho zastupiteľstva 

Prijaté uznesenia a VZN z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Smolenice konaného dňa 28. novembra 2022

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 28.11.2022 (stiahnuť 93 Mb)

publikované: 5.12. 2022


Zápisnica z XXV. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 29.9. 2022

RO 07-2022

RO 09-2022

RO 08-2022

RO 10-2022

RO 11-2022

RO 12-2022

RO 13-2022

16A_Optimalizácia nákladov elektro

ENERGIE ZDR.STR.

Zvuková príloha č. 1 (stiahnuť 40 Mb)

publikované: 9.10. 2022


Zápisnica z XXV. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6. 2022

Textová príloha č. 1 Správu o výsledkoch kontroly 

Zvuková príloha č. 1 (stiahnuť 42 Mb)

Zvuková príloha č. 2 (stiahnuť 26 Mb)

Pozmeňujúci Návrh k Záverečný účet obce za rok 2021. prerokovaný

INFO PRE OZ K PODANIAM

Návrh plánu HK 2 2022

RO 2.2022 Smolenice

RO 3.2022 Smolenice

RO 4.2022 Smolenice

RO 5.2022 Smolenice

RO 6.2022 Smolenice

Sadzobník iných poplatkov Obec Smolenice

SPRAVA HK PRE OZ 2022.1.3

STAN. HK ZAVER. UCET 2021 1.2

Výpis zo zasadnutia FK 22022

publikované: 6.7. 2022


Zápisnica z XXIV. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.4. 2022

Textová príloha č. 1 Stanovisko k §5

Textová príloha č. 2 Stanovisko k rozpočtu 2022 – 2024

Textová príloha č. 3 návrh na úpravu rozpočtu

Textová príloha č. 4 dôvodová správa k dotáciám 2022

Zvuková príloha č. 1 (stiahnuť 28.1 Mb)

publikované: 20.4. 2022


Zápisnica z XXIII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.3. 2022

Pr. č.1 SPRÁVA HK PRE OZ 2021.2

Pr. č.2 SPRÁVA O KONTROLNEJ CINNOSTI 2021

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 15.3. 2022 (stiahnuť 14.2 Mb)

publikované: 23.3. 2022


 

rok 2021


Zápisnica z XXII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12. 2021

Príloha č. 1 RO č.7 2021

Príloha č. 2 NÁVRH-ROZPOČET-2022-2024.1-1

Príloha č. 3 Stanovisko kontrolora obce

Príloha č. 4 Plán kontrolnej činnosti 1_2022

Príloha č. 5 Stanovisko fin komisie

Príloha č. 6 Návrh na zníženie platu starostu

Videozáznam zo zasadnutia (youtube)

publikované: 18.12. 2021


Zápisnica z XXI. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.9. 2021

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 28.9. 2021 (stiahnuť 29 Mb)

publikované: 8.10. 2021


Zápisnica z XX. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.8. 2021

Príloha č1 Navrh VZN novela stravovanie jul2021 zverejnený návrh_poslanecká úprava

RO 5. starosta

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 12.8. 2021 (stiahnuť 13,2 Mb)

publikované: 23.8. 2021


Zápisnica z XIX. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.6. 2021

Príloha č 1 zápisnice XIX 2021

Príloha č 2 zápisnice XIX 2021

Príloha č 3 zápisnice XIX 2021

Príloha č 4 zápisnice XIX 2021

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 17.6. 2021 (stiahnuť 28,1 Mb)

publikované: 26.6. 2021


Zápisnica z XVIII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 6.5. 2021

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 6.5. 2021 (stiahnuť 15,5 Mb)

publikované: 14.5. 2021


Zápisnica z XVII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.4. 2021

Príloha č. 1 – SPRÁVA HK PRE OZ 

Príloha č. 2 – SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI 2020

Príloha č. 3 – RO1 2021

Príloha č. 4 – RO2 2021 príjmy 

Príloha č. 4 – RO2 2021 Výdaje   

Príloha č. 5 – RO3 2021

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 15.4. 2021 (stiahnuť 15,5 Mb)

publikované: 21.4. 2021

rok 2020


Zápisnica z XVI. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12. 2020

Stanovisko k rozpočtovej úprave č.3/2020

Stanovisko k rozpočtovej úprave č.4/2020 

Stanovisko k rozpočtovej úprave č.5/2020

Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 15.12. 2020 (stiahnuť 32,1 Mb)

publikované: 24.12. 2020


Zápisnica z XV. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.11. 2020

Príloha č. 1 – Upozornenie prokurátora

Príloha č. 2 – SPRÁVA HK PRE OZ 2020.1

Príloha č. 3 – Návrh plánu 1 2021

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 26.11. 2020 (stiahnuť 36,5 Mb)

publikované: 6.12. 2020


Zápisnica z XIV. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.9. 2020

Príloha č. 1 Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2019

Príloha č. 2 STANOVISKO hlavného kontrolóra obce Smolenice 

Príloha č. 3 Stanovisko k rozpočtovej úprave č.2/2020

Návrh-RO2_2020 BL-1

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 24.9. 2020 (stiahnuť 34 Mb)


Zápisnica z XIII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.6. 2020

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 25.6. 2020 (stiahnuť 19,1 Mb)

Plán kontrolnej činnosti 


Zápisnica z XII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.5. 2020 

Návrh RO1_2020 (.xlsx)

Príloha č. 4 k Zápisnici XII_2020

Príloha č. 4 k Zápisnici XII_2020 pokračovanie

SPRAVA HK PRE OZ 20_2020

textová príloha k Zápisnici z XII.zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.5.2020

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 14.5. 2020 (stiahnuť 27,4 Mb)

Zvuková príloha č. 2 pre zápisnicu 14.5. 2020 (stiahnuť 17 Mb)


Zápisnica z XI. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.2. 2020 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 11.2. 2020 (stiahnuť 12,4 Mb)


 

rok 2019


Zápisnica z X. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.12. 2019

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 19.12. 2019 (stiahnuť 11,5 Mb)


Zápisnica z IX. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12. 2019

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 12.12. 2019 (stiahnuť 16 Mb)


Zápisnica z VIII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10. 2019 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 24.10. 2019 (1/2 zvukového záznamu z technických príčin nie je nahratá) stiahnuť 14,8 Mb

Rozpočtové opatrenie 3 2019


Zápisnica z VII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.9. 2019

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 12.9. 2019 (stiahnuť 24,6 Mb)


Zápisnica z VI. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.6. 2019

Výpis zo zápisnice z VI. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.6. 2019

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 25.6. 2019 (stiahnuť 31,3 Mb)


Zápisnica z V. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.3. 2019

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 28.3. 2019 (stiahnuť 19,1 Mb)


Zápisnica z IV. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.3. 2019

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 14.3. 2019 (stiahnuť 74,2 Mb)


Zápisnica z III. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 3.2. 2019

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 3.2. 2019 (stiahnuť 54,1 Mb)


rok 2018


Zápisnica z II. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.12. 2018

Rozpočtové opatrenie č 6./2018

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 27.12. 2018 (stiahnuť 39,5 Mb)


Zápisnica z I. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12. 2018

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 10.12. 2018 (stiahnuť 22,8 Mb)


Zápisnica z VIII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.11. 2018

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 26.11. 2018 (stiahnuť 39,5 Mb)


Zápisnica z VII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 7.11. 2018

ROZPOČET OBCE SMOLENICE 2019-2021

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 7.11. 2018 (stiahnuť 20.8 Mb)


Zápisnica z VI. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.9. 2018

5. rozpočtové opatrenie 2018

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 13.9. 2018 (stiahnuť 24.8 Mb)


Zápisnica z V. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 9.8. 2018

4. rozpočtové opatrenie 2018

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 9.8. 2018 (stiahnuť 19.9 Mb)


Zápisnica z IV. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.6. 2018

Textová príloha č. 1 Záverečný účet 2017

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 28.6. 2018 (stiahnuť 26.2 Mb) 


Zápisnica z III. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 4.6. 2018

Textová príloha č. 1 Artézska studňa

Textová príloha č. 2 RO č.3

Textová príloha č. 3 Projektový zámer

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 4.6. 2018 (stiahnuť 40 Mb) 


Zápisnica z II. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.4. 2018

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 19.4. 2018 (stiahnuť 41,4 Mb) 


Zápisnica z I. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.2. 2018

Textová príloha č. 1 dotácie

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 22.2. 2018 (stiahnuť 25,6 Mb) 


rok 2017


Zápisnica z VIII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12. 2017 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 14.12. 2017 (stiahnuť 15,6 Mb) 


Zápisnica z VII. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.11. 2017 

Textová príloha č. 1 rozpočtové opatrenie č.3/2017 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 14.11. 2017 (stiahnuť 9,4 Mb) 


Zápisnica z VI. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.10. 2017 

Textová príloha č. 1 k VZN č. 67/2017 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 11.10. 2017 (stiahnuť 5,5 Mb) 


Zápisnica z V. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 19.9. 2017 

Textová príloha č. 1 rozpočtové opatrenie 2 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 19.9. 2017 (stiahnuť 8,1 Mb) 


Zápisnica z IV. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 8.6. 2017 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 8.6. 2017 (stiahnuť 28,2 Mb) 


Zápisnica z III. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 23.3. 2017 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 23.3. 2017 (stiahnuť 10,9 Mb)  


Zápisnica z II. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.2. 2017 

Textová príloha č. 1 Rokovací poriadok 

Textová príloha č. 2 Štatút obce  

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 28.2. 2017 (stiahnuť 11,3 Mb)  


Zápisnica z I. verejného zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.1. 2017 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 26.1. 2017 (stiahnuť 7 Mb) 


 

rok 2016


Zápisnica z VI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12. 2016 

Textová príloha č. 1 rozpočtové opatrenie 

Textová príloha č. 2 rozpočet 2017 

Textová príloha č. 3 Zásady odmeňovania poslancov 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 15.12. 2016 (stiahnuť 5 Mb) 


Zápisnica z V. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.10. 2016 

Textová príloha č. 1 rozpočtové opatrenie 

Textová príloha č. 2 kontrola plnenia úloh 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 10.10. 2016 (stiahnuť 25 Mb) 


Zápisnica z IV. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.6. 2016 

Textová príloha č. 1 Stanovisko k záverečnému účtu 2015 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 15.6. 2016 (stiahnuť 38 Mb) 


Zápisnica z III. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.3. 2016 

Textová príloha č. 1 dotácie 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 17.3. 2016 (stiahnuť 12 Mb) 


Zápisnica z II. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.2. 2016 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 25.2. 2016 (stiahnuť 3,6 Mb) 


Zápisnica z I. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.1. 2016 

Textová príloha č. 1 rozpočtové opatrenie 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 21.1. 2016 (stiahnuť 5 Mb) 


 

rok 2015


Zápisnica z IX. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.12. 2015 

Textová príloha č. 1 Stanovisko k rozpočtu 2016 

Textová príloha č. 2 Schválený rozpočet 2016 

Textová príloha č. 3 PLÁN INVESTIČNÝCH AKCIÍ 2016 

Textová príloha č. 4 pripomienky 

Rozpočtové opatrenie 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 21.12. 2015 (download 17 Mb) 


Zápisnica z VIII. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.12. 2015 

Textová príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 10.12. 2015 (download 18 Mb)  


Zápisnica z VII. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.10. 2015 

Textová príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 15.10. 2015 (download 23 Mb) 


Zápisnica z VI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.09. 2015 

Textová príloha č. 1 Návrh textu uznesenia, ktoré sa bude prerokovávať na VI. VZ 

Textová príloha č. 2 5. rozpočtové opatrenie 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 10.9. 2015 (download 9 Mb) 


Zápisnica z V. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.08. 2015 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Smolenice na II. polrok 2015 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 49/2013 Dodatok č. 2  

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 13.8. 2015 (download 13 Mb) 


Zápisnica z IV. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.6. 2015 (zverejnené 19.6. 2015) 

Správa k záverečnému účtu pre zápisnicu 11.6. 2015  

Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu pre zápisnicu 11.6. 2015 

Rozpočtové opatrenie č. 2 pre zápisnicu 11.6. 2015 

Rozpočtové opatrenie č. 3 pre zápisnicu 11.6. 2015 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 11.6. 2015 (download 38 Mb) 


Zápisnica z III. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 9.4. 2015 (zverejnené 19.4. 2015) 

textová príloha č. 1 pre zápisnicu 9.4. 2015 

textová príloha č. 2 pre zápisnicu 9.4. 2015 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 9.4. 2015 (download 17 Mb) 


Zápisnica z II. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.2. 2015 (zverejnené 18.2. 2015) 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 12.2. 2015 (download 38 Mb) 


 

rok 2014


Zápisnica z I. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12. 2014 (zverejnené 21.12. 2014)  

Príhovor nového starostu 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 11.12. 2014 (download 18 Mb)  


Zápisnica z XXX. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.11. 2014 (zverejnené 23.11. 2014) 

Rozpočet obce Smolenice 2015-2017 

Rozpočtová úprava plánu roka 2014, vykonaná 13.11.2014 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 13.11. 2014 (download 44,7 Mb)  


Zápisnica z XXIX. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 1.10. 2014 (zverejnené 10.10. 2014) 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 1.10. 2014 (download 24 Mb) 


Zápisnica z XXVIII. mimoriadne verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.8. 2014 (zverejnené 3.9. 2014) 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu z 25.8. 2014 (download 25 Mb)  

textová príloha č. 2 pre zápisnicu z 25.8. 2014 

textová príloha č. 3 pre zápisnicu z 25.8. 2014 Rozpočtová úprava plánu roka 2014 


Zápisnica z XXVII. mimoriadne verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.8. 2014 (zverejnené 16.8. 2014) 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 6.8. 2014 (download 8,19 Mb) 


Zápisnica z XXVI. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.6. 2014 (zverejnené 10.7. 2014) 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 30.6. 2014 (download 29,5 Mb) 


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.6. 2014 

príloha č. 1 pre zápisnicu 24.6. 2014 

zvuková príloha č. 2 pre zápisnicu 24.6. 2014 (download 25 Mb) 

zvuková príloha č. 3 pre zápisnicu 24.6. 2014 (download 34 Mb) 


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.3. 2014 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 31.3. 2014 (download 30 Mb) 


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.3. 2014  

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 17.3. 2014 (download 20 Mb)  


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.1. 2014 

zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 23.1. 2014 (download 37 Mb) 

zvuková príloha č. 2 pre zápisnicu 23.1. 2014 (download 19 Mb) 
(z technických príčin chýba prvých 10 minút zvukového záznamu v prílohe č. 2)

textová príloha 1: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 


textová príloha 2: Analýza spotreby energií v obci 


 

rok 2013


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12. 2013 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 16.12. 2013 (download 236 Mb) 

Zvuková príloha č. 2 pre zápisnicu 16.12. 2013 (download 57 Mb) 


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 03.10. 2013 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 03.10. 2013 (download 50.7 Mb) 


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.08. 2013 

Zvuková príloha č. 1 pre zápisnicu 14.8. 2013 (download 28.7 Mb) 

Zvuková príloha č. 2 pre zápisnicu 14.8. 2013 (download 25.4 Mb) 


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.07. 2013 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06. 2013 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04. 2013 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.02. 2013 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.02. 2013 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.01. 2013 

 


 

rok 2012


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12. 2012 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 05.09. 2012 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 06.06. 2012 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 07.03. 2012 


 

rok 2011


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12. 2011 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.11. 2011 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.09. 2011 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.07. 2011 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.06. 2011 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.03. 2011 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.02. 2011 


 

rok 2010


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.12. 2010 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12. 2010 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.10. 2010 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.09. 2010 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 03.08. 2010 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06. 2010 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.05. 2010 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.03. 2010 


 

rok 2009


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12. 2009 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.10. 2009 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.08. 2009 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.08. 2009 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06. 2009 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.04. 2009 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.03. 2009 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.02. 2009 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.01. 2009 

Dodatok 


 

rok 2008


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12. 2008 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.10. 2008 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19.08. 2008 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.07. 2008 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.06. 2008 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.04. 2008 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.02. 2008 


 

rok 2007


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.12. 2007 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.08. 2007 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.07. 2007 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.06. 2007 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 04.05. 2007 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.04. 2007 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 06.03. 2007 


 

rok 2006


Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 31.12. 2006 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.11. 2006 

Zápisnica z verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.09. 2006