Smolenice

Záverečné účty

Záverečný účet 2021 

Príloha č.1 – Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2021 

Výdavky obce 2021 
Príjmy obce 2021 

Čerpanie rozpočtu MŠ 
Čerpanie rozpočtu ŠKD 
Čerpanie rozpočtu Školská jedáleň 
Čerpanie rozpočtu ZŠ 
Čerpanie rozpočtu ŠJ 

02_Pozmeňujúci Návrh k Záverečný účet obce za rok 2021. prerokovaný 
INFO PRE OZ K PODANIAM 
Návrh plánu HK 2 2022 
RO 2.2022 Smolenice 
RO 3.2022 Smolenice 
RO 4.2022 Smolenice 
RO 5.2022 Smolenice 
RO 6.2022 Smolenice 
Sadzobník iných poplatkov Obec Smolenice 
SPRAVA HK PRE OZ 2022.1.3 
STAN. HK ZAVER. UCET 2021 1.2 


Záverečný účet obce Smolenice za rok 2020 

Príloha č.1 – Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2020

Príloha č.2 – Príjmy a výdavky obce 2020 

Príloha č.3 – Čerpanie finančného rozpočtu 2020 


Záverečný účet obce Smolenice za rok 2019 

Príloha č.1 – Hodnotenie plnenia programov obce – Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu 2019  

Príloha č.2 – Príjmy a výdavky obce

Príloha č.3 – Čerpanie rozpočtu RO 2019


Záverečný účet obce Smolenice za rok 2018 

Príloha č. 1 – Rozpočet a plnenenie – Príjmy 2018

Príloha č. 2 – Rozpočet a plnenenie – Výdavky 2018

Príloha č. 3 – Správa o hospodárení za rok 2018 ZŠ, MŠ, ŠKD, ŠJ

Správa nezávislého audítora 


Záverečný účet obce Smolenice za rok 2017 


Záverečný účet obce Smolenice za rok 2016 


Záverečný účet obce Smolenice za rok 2015 


Záverečný účet obce Smolenice za rok 2014 


Záverečný účet obce Smolenice za rok 2013 

Rozpočet obce Smolenice 2013 – Vyhodnotenie 


Záverečný účet obce Smolenice za rok 2012 


Záverečný účet obce Smolenice za rok 2011