Smolenice

Poslanci

2022 – 2026

meno a e-mail komisia
Ing. Magdaléna Hlavatá
Zástupkyňa starostky
magdalena.hlavata@smolenice.com
Komisia ekonomická a majetková – predsedkyňa

Komisia výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania – podpredsedkyňa

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – člen

Adriana Galbová
adrikagalbova@gmail.com
Komisia ekonomická a majetková – podpredsedkyňa
Michal Holkovič
michal.holkovic@oz.allianzsp.sk
Ing. Peter Janiga
pejaniga@gmail.com
Komisia sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva – podpredseda

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – predseda

Tibor Lančarič
tibislovakia@seznam.cz
Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu – predseda
Mgr. Daša Lančaričová
lancaricovad@gamil.com
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov – podpredsedkyňa

Komisia sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva – člen

MVDr. Rastislav Matiašovič
vlciehory@gmail.com
Komisia životného prostredia – predseda

Komisia verejného poriadku, podnikania a regionálneho rozvoja – podpredseda

Rastislav Novák
novakrastislav1@gmail.com
Komisia verejného poriadku, podnikania a regionálneho rozvoja – predseda
Ing. Ondrej Repa
repa.ondrej@trnava-vuc.sk
ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná
ivanastibrana@protonmail.com
Komisia komunitného rozvoja, kultúry a športu – podpredsedkyňa

Komisia sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva – predsedkyňa

Mária Uhlíková
uhlikovamaria18@gmail.com
Komisia výstavby, dopravy, verejných priestranstiev a územného plánovania – predsedkyňa

Komisia životného prostredia – podpredsedkyňa