Smolenice

Poslanci

2018 – 2022

meno a e-mail: komisia:
Radoslav Horník
Zástupca starostu
radoslav67@icloud.com
komisia výstavby,
komisia pre územný plán obce
Adriana Galbová
adrikagalbova@gmail.com
Komisia finančná, Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí
Michal Holkovič
michal.holkovic@oz.allianzsp.sk
Komisia bytová, Komisia kultúry a športu,
Komisia obchodu a cestovného ruchu
Ing. Peter Janiga
pejaniga@gmail.com
Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone verejných funkcionárov,
Komisia kultúrneho dedičstva
Tibor Lančarič
tibislovakia@seznam.cz
Komisia verejného poriadku, dopravy
bezpečnosti a životného prostredia,
Komisia bytová
Radko Mráz
radkomraz8@gmail.com
Komisia obchodu a cestovného ruchu, Komisia bytová
Ing. Svetlana Petrovičová
svpetrovicova@gmail.com
Komisia finančná
prof. Ing. Mgr. Libuša Radková, PhD.
libusa.radkova@gmail.com
Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí, Komisia kultúrneho dedičstva,
Komisia finančná
Ing. Mgr. Júlia Rakovská, PhD.
julia72@post.sk
Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí
Ing. Ondrej Repa
ondrej.repa37@gmail.com
Komisia výstavby, Komisia pre územný plán obce, Komisia kultúry a športu
ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná
ivanastibrana@protonmail.com
Komisia kultúrneho dedičstva, Komisia kultúry a športu, Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí