Smolenice

Poslanci

2014 – 2018

meno a e-mail: komisia:
Michal Holkovič
michal.holkovic@oz.allianzsp.sk
komisia bytová (predseda)  
Radoslav Horník
radoslav67@icloud.com
komisia výstavby (predseda),
komisia pre územný plán obce (predseda)
Ing. Peter Janiga
pejaniga@gmail.com
komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov (predseda)
Ing. Peter Križan
krizan.petko@gmail.com
komisia finančná (predseda)
Tibor Lančarič
tibislovakia@seznam.cz
komisia verejného poriadku, dopravy a bezpečnosti (predseda)
Mgr. Tomáš Mráz
tomimraz1@gmail.com
komisia kultúry a športu (predseda)
Ing. Svetlana Petrovičová
petrovicova.smolenice@gmail.com
 
Ing. Vladimír Polák  
Prof. Ing. Libuša Radková, PhD.
libusa.radkova@seznam.cz
komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí (predseda)
Ing. Ondrej Repa
ondrej.repa37@gmail.com
 
Pavol Zárecký
palozarecky@gmail.com
komisia obchodu a cestovného ruchu (predseda)