Smolenice

Pracovné komisie


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Peter Janiga

Podpredseda: Radoslav Horník

Člen komisie: Tibor Lančarič


Komisia výstavby

Predseda: Ing. Ondrej Repa

Podpredseda: 

Členovia:
Martin Bednarovský
František Dobrovodský
Július Koncsek
Mgr. Johana Škodáčková
Jozef Vavro
Mária Uhlíková


Komisia kultúry a športu

Predseda: Michal Holkovič

Podpredseda: ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná

Členovia:
Ing. Ondrej Repa
Oľga Augustínová
Hilda Boháčková
Pavol Hájiček
Klaudia Holkovičová
Jana Holomková
Mgr. Art. Filip Horník
Radoslav Janurík
Mária Klementovičová
František Krenželak
Viliam Machala
Mgr. Tomáš Mráz
Daniel Mruškovič
Katarína Rábarová
Braňo Rožič
Jozef Štrbka
Pavol Zárecký


Komisia obchodu a cestovného ruchu

Predseda: Radko Mráz

Podpredseda: Michal Holkovič

Členovia:
Ing. Eva Hájičková
Mgr. Pavol Kudláč


Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí

Predseda: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková PhD.

Podpredseda: Ing. Mgr. Júlia Rakovská, PhD.

Členovia:
Adriana Galbová
PhDr. Terézia Drdulová
ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná
Ing. arch. Monika Magulová Gombárová
Martina Pobjecká
Mgr. Kamila Štrbková


Komisia finančná

Predseda: Ing. Svetlana Petrovičová

Podpredseda: Adriana Galbová

Členovia:
prof. Ing. Mgr. Libuša Radková PhD.
Ing. Magda Hlavatá
Ing. Edita Štibraná


Komisia verejného poriadku a bezpečnosti

Predseda: Tibor Lančarič

Podpredseda: Michal Holkovič

Člen: Jozef Štrbka


Komisia bytová

Predseda: Michal Holkovič

Podpredseda: Tibor Lančarič

Člen komisie: Radko Mráz


Komisia pre územný plán obce Smolenice

Predseda: Radoslav Horník

Podpredseda: Ing. Ondrej Repa

Člen komisie:


Komisia kultúrneho dedičstva

Predseda: ThLic. PaedDr. PhDr. Ivana Štibraná

Podpredseda: prof. Ing. Mgr. Libuša Radková PhD.

Členovia:
Mgr., PhD. Emília Biháriová
Mgr. František Birošík
Mgr. Tomáš Hornáček
Mgr. Ivana Janáčková
Ing. Peter Janiga
Mgr. Andrej Lančarič