Smolenice

Pracovné komisie


Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Peter Janiga

Členovia:
Radoslav Horník
Tibor Lančarič


Komisia výstavby

Predseda: Radoslav Horník

Podpredseda: Ing. Ondrej Repa

Členovia:
Ing. Koloman Klement
Ing. Viliam Kormúth
Jozef Vavro
Július Koncsek
Mgr. Johana Škodáčková
Ing. Dagmar Pekarovičová
František Dobrovodský
Martin Bednarovský


Komisia kultúry a športu

Predseda: Mgr. Tomáš Mráz

Podpredseda: Michal Holkovič

Členovia:
Hilda Boháčková
Viliam Machala
Daniel Mruškovič
Pavol Zárecký
Mária Klementovičová
Ing. Ondrej Repa
Jana Holomková
Oľga Augustínová
Klaudia Holkovičová
Mgr. Art. Filip Horník
Jozef Štrbka
Radoslav Janurík
Braňo Rožič
Ivan Labuda
Ladislav Huňady


Komisia obchodu a cestovného ruchu

Predseda: Pavol Zárecký

Podpredseda: Ing. Peter Križan

Členovia:
Radko Mráz
Michal Holkovič
Július Holkovič
Mgr. Pavol Kudláč
Mgr. Andrej Lančarič
Ing. Eva Hájičková


Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí

Predseda: Prof. Ing. Libuša Radková PhD.

Podpredseda: Ing. Svetlana Petrovičová

Členovia:
Ing. Peter Janiga
PhD. Terézia Drdúlová
Pavol Hájiček
Tomáš Fančovič
Mgr. Kamila Štrbková


Komisia finančná

Predseda: Ing. Peter Križan

Podpredseda: Ing. Svetlana Petrovičová

Členovia:
Prof. Ing. Libuša Radková PhD
Ing. Branislav Lengyel
Ing. Edita Štibraná


Komisia verejného poriadku a bezpečnosti

Predseda: Tibor Lančarič

Podpredseda: Mgr. Tomáš Mráz

Členovia:
Branislav Bekeš
Marián Benedikovič
Andrej Lančarič
Rastislav Študenc


Komisia bytová

Predseda: Michal Holkovič

Podpredseda: Tibor Lančarič

Členovia: Mgr. Tomáš Mráz


Komisia pre územný plán obce Smolenice

Predseda: Radoslav Horník

Členovia:
Ing. Branislav Lengyel
Ing. Ondrej Repa
Ing. Robert Gombár