Smolenice

Voľby do orgánov samosprávy obce 2018


Výsledky volieb – Smolenice 2018 


Dátum a čas konania volieb: sobota 10.11. 2018 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Odovzdávanie kandidátnych listín

Informácie k vedeniu volebnej kampane

Určenie počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Informácie pre voličov
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície
Informácie pre nezávislých kandidátov
Vzory kandidátnych listín a príloh ku kandidátnym listinám

Kontaktné osoby ohľadom volieb:

Mgr. Adriana Fričová, 033/5571 113, 0918/430 313 – email:
adriana.fricova@smolenice.com

Ing. Anna Lošonská, 033/5571 115, 0918/430 315 – email:
anna.losonska@smolenice.com

Lehota na doručovanie kandidátnych listín politických strán a
nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce a  poslancov OZ je:  do 11.9.2018.

 

Adresa na doručovanie kandidátnych listín:

Obecný úrad Smolenice
SNP 52
919 04 Smolenice

 

Prílohy:

Informácia pre voliča
Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva
Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce
Kandidátna listina politickej strany (koalície) pre voľby do obecného zastupiteľstva
Kandidátna listina politickej strany (koalície) pre voľbystarostu obce
Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva
Podpisová listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce
Rozhodnutie predsedu NR SR zo 6. júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Určenie splnomocnenca a náhradníka politickej strany (koalície)
Určenie splnomocnenca a náhradníka politickej strany (koalície)_starostu obce
Vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany (koalície) pre voľby do OZ
Vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine politickej strany pre voľby starostu obce
Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva
Vyhlásenie nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce
ZÁKON č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
VZN 59 2016 umiestňovanie volebných plagátov