Smolenice

Obmedzená prevádzka Obecného úradu Smolenice

Obmedzená prevádzka Obecného úradu Smolenice

V súvislosti s COVID-19 sa snažíme správať zodpovedne a na Obecnom úrade v Smoleniciach osobne vybavujeme len súrne prípady až do odvolania.

Pripájame nasledovné inštrukcie:
– Písomnosti určené do podateľne vhoďte do poštovej schránky umiestnenej na dverách obecného úradu.

– Platby realizujte bankovým prevodom, na číslo účtu: SK6402000000000004224212 – do poznámky zadajte predmet platby. Platby v hotovosti nerealizujeme.

– Poplatky za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad sa presúva na začiatok mesiaca máj 2020.

– Osvedčovanie podpisov a listín nevykonávame do odvolania.