Smolenice

OBMEDZENÁ PREVÁDZKA OBECNÉHO ÚRADU SMOLENICE

OBMEDZENÁ PREVÁDZKA OBECNÉHO ÚRADU SMOLENICE

OBMEDZENÁ PREVÁDZKA OBECNÉHO ÚRADU SMOLENICE

 

V súvislosti s COVID-19 sa snažíme správať zodpovedne a na Obecnom úrade v Smoleniciach osobne vybavujeme len súrne prípady až do odvolania.

Pripájame nasledovné inštrukcie:

  • Písomnosti určené do podateľne vhoďte do poštovej schránky umiestnenej na dverách obecného úradu.
  • Platby realizujte bankovým prevodom, na číslo účtu: SK6402000000000004224212 – do poznámky zadajte predmet platby. Platby v hotovosti nerealizujeme.
  • Poplatky za daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad sa presúva na začiatok mesiaca máj 2020.
  • Osvedčovanie podpisov a listín nevykonávame do odvolania.