Smolenice

Obnova verejného osvetlenia

Obnova verejného osvetlenia

V obci Smolenice – zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a zvýšenie informovanosti o efektívnom využívaní energie
Príloha