Smolenice

Ochrana úrody pred požiarmi

Ochrana úrody pred požiarmi

V súvislosti so zberom a uskladnením objemových krmovín a obilnín medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patrí nedbalosť a neopatrnosť dospelých, úmyselné zapálenie neznámou osobou a iné prevádzkovo – technické poruchy.

Ochrana úrody