Smolenice

Odpisy stavu elektromerov – Západoslovenská distribučná a.s.

Odpisy stavu elektromerov – Západoslovenská distribučná a.s.

Oznamujeme občanom, že od 2.2.2019 budú v našej obci poverení pracovníci Západoslovenskej distribučnej a.s. vykonávať odpočty stavu elektromerov rodinných domov. Pracovníci sú povinní byť viditeľne označení preukazom odpočtára Západoslovenskej distribučnej a.s.