Smolenice

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Odvolanie od 26.5.2020 12:00 hod.

Oznam