Smolenice

Ohlasovacia povinnosť

Ohlasovacia povinnosť

Občania, ktorí nadobudli alebo predali nehnuteľnosť v roku 2022, sú povinní splniť si svoju ohlasovaciu povinnosť k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.1.2023.
Ohlasovaciu povinnosť si musíte splniť aj pri získaní kolaudačného rozhodnutia alebo stavebného povolenia v r.2022