Smolenice

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (výkon bohoslužieb, prvého sv. prijímania, birmovania a sobášu, vrátane civilného obradu)

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva (výkon bohoslužieb, prvého sv. prijímania, birmovania a sobášu, vrátane civilného obradu)

S účinnosťou od 06. mája 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa tento zákaz nevzťahuje na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania a sobášneho obradu, vrátane civilného obradu pri dodržaní nasledovných podmienok 

Podmienky