Smolenice

Orez stromov a odstránenie konárov

Orez stromov a odstránenie konárov

Vo štvrtok a piatok tohto týždňa Západoslovenská distribučná a.s. odstraňovala a okliešťovala stromy, dreviny a iný porast, ktoré ohrozovali bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení.

Konáre, ktoré zostali pod miestami, kde bol tento orez nutný, budú v priebehu najbližších dni postupne odstraňované pracovníkmi úseku údržby Obecného úradu Smolenice. Prosíme preto občanov o trpezlivosť.

Viac o verejnej vyhláške Zelená dolina nájdete tu.