Smolenice

OZ OŠK Smolenice – valné zhromaždenie

OZ OŠK Smolenice – valné zhromaždenie

OZ OŠK Smolenice pozýva všetkých svojich členov na riadne valné zhromaždenie klubu dňa 22.6. 2018 o 17:00 hod. v KD Smolenice (sobášna miestnosť).