Smolenice

OZNAM: Dôležitá informácia k verejnému osvetleniu

OZNAM: Dôležitá informácia k verejnému osvetleniu

Vážení spoluobčania, faktúra za január 2023 za verejné osvetlenie dosiahla takmer 4 500 eur, čo je skoro pätina zo sumy vyčlenenej na verejné osvetlenie v rozpočte na celý rok 2023. Potvrdili sa naše predpoklady, že bez zmien v doterajšom fungovaní by mohlo dôjsť k prekročeniu tejto čiastky už v prvom polroku 2023.

V najbližších dňoch budeme preto v obci Smolenice realizovať kroky, ktoré sme v uplynulých týždňoch pripravovali. Pri nich sme zohľadňovali nielen zníženie nákladov, ale aj zachovanie bezpečnosti. Nedôjde k vypínaniu celého verejného osvetlenia, ale postupne budeme prechádzať do režimu, v ktorom budú v obci svietiť vybrané lampy. V obci je celkovo viac ako 500 lámp a tieto opatrenia by mali náklady na verejné osvetlenie, ak nedôjde k ďalšiemu nárastu cien, udržať na úrovni sumy vyhradenej v rozpočte na tento rok. Ďakujeme za pochopenie.