Smolenice

OZNAM – Jarné obdobie

OZNAM – Jarné obdobie

Z dôvodu zvýšeného výskytu požiarov v prírodnom prostredí v jarnom a letnom období, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave apeluje na občanov, aby pri upratovaní svojich záhrad a okolia, ako aj pri pohybe v prírodnom prostredí sa vyhýbali nasledovným činnostiam:

Podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pre požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje :

– vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov

– zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu

– fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave za porušenie zákona môže uložiť pokutou vo výške 331 € fyzickým osobám a právnickým osobám až do výšky 16 596 €.