Smolenice

OZNAM: Napúšťanie bazénov

OZNAM: Napúšťanie bazénov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka majiteľom bazénov dovoz pitnej vody na napúšťanie bazénov cisternou. Pri dovoze vody cisternou zákazníci nezaťažujú nárazovo vodovodnú sieť vysokým odberom vody.

Vzhľadom na minuloročné problémy s vodou, ktoré sme v obci Smolenice zažili, chceme aj touto cestou obyvateľov požiadať a vyzvať, aby uprednostnili práve túto možnosť.

Napúšťanie bazéna z verejného vodovodu pri väčších bazénoch je časovo náročné. Dlhotrvajúci veľký odber vody môže spôsobiť v potrubí verejného vodovodu uvoľnenie inkrustov a zákal, zníženie tlaku v potrubí, prípadne aj prerušenie dodávky vody.

Pre bližšie informácie a objednávku cisterny kontaktujte spoločnosť TAVOS a.s.  e-mailom na adresu: doprava@tavos.sk.