Smolenice

Oznam o vývoze žumpových vôd

Oznam o vývoze žumpových vôd

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka občanom s trvalým pobytom v obci Smolenice vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom v cene 60 EUR s DPH. – jeden vývoz. Objednávku vývozu žumpových vôd občan nahlási na obecný úrad na vývoz s údajmi: menom priezviskom, adresa a mobilný kontakt. Pracovník obecného úradu prepošle tieto údaje formou objednávky na adresu: objednavkydoprava@tavos.sk Pracovník TAVOS-u, a.s. sa skontaktuje s občanom a dohodne si s ním termín vývozu. Po dodaní služby vývozu žumpových vôd, bude na OU odoslaná faktúra za výkon služby na mailovú adresu OU. Náklady si hradí občan sám.