Smolenice

Oznam o vývoze žumpových vôd

Oznam o vývoze žumpových vôd

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka  občanom vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom v cene:

 

                                           60 EUR s DPH. – jeden vývoz

Spôsob objednávok vývozu žumpových vôd

občan nahlási na obecný úrad požiadavku na vývoz s údajmi:

menom priezviskom, adresa  a mobilný kontakt

 

Pracovník obecného úradu prepošle tieto údaje formou objednávky na adresu :

objednavkydoprava@tavos.sk

Pracovník TAVOS-u, a.s. sa skontaktuje s občanom a dohodne si s ním termín vývozu.

Po dodaní služby vývozu žumpových vôd, bude na OU odoslaná faktúra za výkon služby na  mailovú adresu OU.