Smolenice

Oznam o vývoze žumpových vôd

Oznam o vývoze žumpových vôd

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. ponúka  občanom vývoz žumpových vôd fekálnym vozidlom v cene: 60 EUR s DPH. – jeden vývoz. Spôsob objednávok vývozu žumpových vôd: občan nahlási na obecný úrad požiadavku na vývoz s údajmi: menom priezviskom, adresa  a mobilný kontakt. Pracovník obecného úradu prepošle tieto údaje formou objednávky na adresu: objednavkydoprava@tavos.sk Pracovník TAVOS-u, a.s. sa skontaktuje s občanom a dohodne si s ním termín vývozu. Po dodaní služby vývozu žumpových vôd, bude na OU odoslaná faktúra za výkon služby na  mailovú adresu OU.