Smolenice

OZNAM: plánovaná skúška sirén

OZNAM: plánovaná skúška sirén

Okresný úrad Trnava, Odbor krízového riadenia oznamuje občanom, že v piatok 9.12.2022 o 12:00 hod. bude vykonaná plánovaná hlasitá skúška sirén 2-minútovým stálym tónom.

Skúšku vykoná majiteľ  autonómneho systému varovania – SE, a.s., JE Jaslovské Bohunice diaľkovým spustením sirén.