Smolenice

OZNAM: Povinné očkovanie psov proti besnote

OZNAM: Povinné očkovanie psov proti besnote

Obvodný veterinár oznamuje občanom, že v sobotu 29. apríla 2023 vykoná obci Smolenice povinné očkovanie psov proti besnote.

V čase od 10:30 do 10:45 hod. pri SMŠ Lienka (bývalé potraviny) v Smolenickej Novej Vsi
a v čase od 11:00 do 11:15 hod. pri stánku KPK na parkovisku za KD Smolenice.

Cena očkovania jedného psíka je 10 eur.