Smolenice

OZNAM – POZVÁNKA – Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Neštich – Smolenice

OZNAM – POZVÁNKA – Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Neštich – Smolenice

Výbor pozemkového spoločenstva Urbár Neštich – Smolenice, Lošonec 536, 919 04 Lošonec

v zmysle ustanovenia §14 ods. 2 zákona 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách vám zasiela pozvánku na čiastkové zasadnutie zhromaždenia vlastníkov pozemkového spoločenstva, ktoré sa bude konať dňa 29.7.2023 o 17:45 hod. v KSD Smolenická Nová Ves, Obrancov mieru č. 86.

Pozvánka Urbár Neštich-Smolenice