Smolenice

OZNAM: Prerušenie distribúcie elektriny

OZNAM: Prerušenie distribúcie elektriny

Upozorňujeme občanov, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy Západoslovenskej distribučnej, a.s. alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 31.07.2023 v čase od 08:00 hod. do 13:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Jahodnícka č. 26/A
Jahodník – chatová osada č. 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 239, 253, 902, 921, 996, 1004, 1007

23-06268_SMOLENICE