Smolenice

OZNAM – skúška sirén

OZNAM – skúška sirén

Upozorňujeme občanov, že na základe povolenia MV SR, v súlade s usmernením MV SR č. SKR-OOR2-2022/000635-032 v piatok 08.09.2023 o 12:00 hod. sa uskutoční akustické preskúšanie sirén hlasitá skúška sirén 2-minútovým stálym tónom a hovorenou informáciou „Pozor skúška sirén“  a  „Koniec skúšky sirén“