Smolenice

OZNAM: Smolenice sa pripoja k celoslovenskej protestnej akcii

OZNAM: Smolenice sa pripoja k celoslovenskej protestnej akcii

V utorok 30. januára 2023 mestá a obce od 19:00 hod protestne vypnú časť verejného osvetlenia na 30 minút.


Zapojené mestá a obce chcú protestnou iniciatívou s názvom „Mestám a obciam zhasína nádej“ upozorniť na to, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dosahy na plnenie mnohých ich základných úloh.

“Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023 v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády a to, čo v tomto období najviac potrebujeme, je rýchla a efektívna pomoc od vlády.”

V Smoleniciach sa k tejto akcii pripojíme na hlavnom ťahu cez obec, verejné osvetlenie bude vypnuté na uliciach Obrancov mieru, SNP a Továrenská.

Ďakujeme občanom za pochopenie a solidaritu.

Ďalšie informácie k protestnej akcii nájdete na Komora miest odobrila protestnú iniciatívu samospráv.