Smolenice

Oznam – výzva: Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad

Oznam – výzva: Daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad

Žiadame občanov, ktorí doteraz neuhradili daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad, aby ho bezodkladne uhradili. Platbu môžete realizovať hotovostne na obecnom úrade, bezhotovostne platobnou kartou na obecnom úrade alebo bankovým prevodom. Termín druhej splátky bol 31.8.2022.