Smolenice

Oznam – výzva

Oznam – výzva

Oznamujeme občanom, ktorí doteraz neuhradili daň z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad, aby ho bezodkladne uhradili. Platbu môžu realizovať hotovostne na obecnom úrade, bezhotovostne platobnou kartou na obecnom úrade alebo bankovým prevodom.