Smolenice

Oznámenie o demontáži predmetov

Oznámenie o demontáži predmetov

ZÁPADOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ: Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy

Oznam