Smolenice

Oznámenie o možnosti pripomienkovania súčasne platných cestovných poriadkov.

Oznámenie o možnosti pripomienkovania súčasne platných cestovných poriadkov.

Cestovné poriadky možno pripomienkovať v období od 02.09.2021 do 20. 09.2021

mestské a obecné úrady 2021-2022