Smolenice

Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Peter Brázdovič, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ – Všeobecná zdravotná poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 03.02.2022