Smolenice

Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom

Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom

Verejná vyhláška – Oznámenie o uložení zásielky občana s trvalým pobytom – Obec Smolenice

– adresát – Richard Vašek, 919 04 Smolenice
– miesto uloženia zásielky – Pošta Smolenice
– odosielateľ –Dôvera poisťovňa

– typ zásielky – list
– odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky – 18 kalendárnych dní
– dátum doručenia zásielky 28.01.2022