Smolenice

Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja – záverečné stanovisko

Plán udržateľnej mobility Trnavského samosprávneho kraja – záverečné stanovisko

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-trnavskeho-samospravneho-kraja

Zaznam_ (22)