Smolenice

Platobný terminál pri úhrade daní a poplatkov

Platobný terminál pri úhrade daní a poplatkov

Pri úhrade daní a poplatkov môžete svoju platbu na OcÚ v Smoleniciach realizovať okrem hotovosti aj cez bezhotovostný platobný terminál prostredníctvom svojich platobných kariet.