Plošné testovanie na COVID-19

Plošné testovanie na COVID-19

Vážení spoluobčania, dovoľujeme si Vás informovať o plánovanom plošnom testovaní na COVID-19 v obci Smolenice.
Dátum testovania: SOBOTA 31.10. 2020 a NEDEĽA 1.11.2020 v čase od 7.00 do 22.00 (posledný odber bude možný zrealizovať do 21.30!)
V čase od 12:00 do 13:00 je obedová prestávka, priestor bude uzatvorený,
v čase od 13:00 do 14:00 majú prednosť občania so zníženou imunitou, starší a rizikoví občania.
Všeobecné informácie o testovaní nájdete tu: www.somzodpovedny.sk

Odberové miesta budú v obci Smolenice zriadené tri. Dve sa budú nachádzať v priestoroch Kultúrneho domu v Smoleniciach. Vstup bude z hlavného vchodu, ktorý sa vo vestibule rozdelí na dva vstupy, jeden vľavo a druhý vpravo. Sobášna miestnosť, tak ako býva zvykom pri voľbách sa nebude pri odberoch využívať. Testovanie bude prebiehať jedným smerom a výstup bude možný len bočným východom z Kultúrneho domu. Čakací priestor na výsledky testov bude vonku v pripravenom stane pri KD na lúke. Tretie odberové miesto bude v Smolenickej Novej Vsi (Neštichu) v Kultúrno spoločenskom dome (Starej škole). Čakací priestor na výsledky testov bude aj tu vonku v pripravenom stane na dvore KSD.
Odberové miesta budú k dispozícii prednostne obyvateľom obce Smolenice. Testovania sa môžu zúčastniť aj návštevníci, ktorí sa budú nachádzať v čase testovania v našej obci.
Občania nad 15 rokov sa preukážu občianskym preukazom, deti nad 10 rokov preukazom poistenca.
Čas odberov sme ponechali na dobrovoľnosti (tak ako pri voľbách), kto kedy príde, vtedy bude otestovaný. Nepodmieňujeme ho ani abecedou, ani ulicami. Priebežne vás budeme informovať o kapacite odberových miestností cez facebookovú stránku obce Smolenice, v prípade potreby rozhlasom. Je možné využiť ktorékoľvek z 3 odberových miest v obci, poprípade ak sa z pracovných povinností nachádzate mimo obce, je možné využiť aj iné odberové miesto kdekoľvek na Slovensku.

Sme si vedomí, že pri veľkom záujme o testovanie môže nastať určitá čakacia doba, preto všetkých žiadame, aby boli trpezliví. Bude vhodné sa dobre a teplo obliecť (zodpovedajúco počasiu).
Prosíme o prejavy slušnosti v podobe uprednostnenia miesta v rade pre starých ľudí, tehotné ženy, rodičov s deťmi a zdravotne znevýhodnených.
Rešpektujte priamo na mieste prosím usmernenia zodpovedných osôb (armáda, polícia, starosta, odberové tímy).
Dodržiavajte odstupy, používajte rúško a dezinfekciu rúk.
Budeme sa snažiť robiť všetko preto, aby plošné testovanie v našej obci prebehlo v súlade s maximálnou ochranou vášho aj nášho zdravia. ĎAKUJEME.
Informácie ohľadne testovania budeme priebežne aktualizovať.