Smolenice

Poďakovanie

Poďakovanie

Milí občania, ĎAKUJEM za každý jeden váš hlas ktorý ste mi odovzdali, vážim si dôveru, ktorú som od vás dostal za doterajšiu prácu. Novej pani starostke a obecnému zastupiteľstvu prajem veľa úspechov.

S úctou Anton Chrvala.

Poďakovanie