Smolenice

Podpora rozvoja športu v obci Smolenice

Podpora rozvoja športu v obci Smolenice

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: Obec Smolenice ako verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na zákazku na dodanie stavebných prác.
Čestné vyhlásenie 1 (docx)
Čestné vyhlásenie 2 (docx)
EL-01_rozvádzač_RV 
EL-02_situácia
Návrh na plnenie kriterií (docx)
obsah pd 
PÔDORYS 
Rozpočet ihrisko-výkaz výmer (xls)
SPRIEVODNÁ SPRÁVA SP Multifunkcné ihrisko Smolenice
SITUÁCIA 
technická správa 
Titulný list 
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Smolenice – ihrisko (docx verzia)
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Smolenice – ihrisko (pdf verzia)