Smolenice

Policajný zbor – upozornenie pre občanov

Policajný zbor – upozornenie pre občanov

Polícia upozorňuje občanov našej obce, že aj napriek vysokým vonkajším teplotám a následnému nočnému vetraniu príbytkov je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť a príbytky vetrať tak, aby bol znemožnený prístup nežiaducim osobám. Predchádza sa tak krádežiam vo Vašich príbytkoch počas nočného spánku. Zároveň pred spánkom odporúčame skontrolovať uzamknutie vstupných brán a dverí do príbytkov. Sieťka proti hmyzu umiestnená na otvorenom okne, či dverách nie je pre zlodeja žiadnou prekážkou. V prípade spozorovania podozrivých osôb polícia žiada občanov o urýchlené ohlásenie udalosti na tiesňové číslo 158.