Smolenice

Pozvánka na II. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Pozvánka na II. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na II. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré sa bude konať vo štvrtok 15. decembra 2022 o 18:00 hod. v KD Smolenice.

Program