Smolenice

Pozvánka na III. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Pozvánka na III. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice