Smolenice

Pozvánka na III. Verejné zasadnutie OZ Smolenice dňa 4.6.2018 o 19:00 hod. v Hasičskej zbrojnici Smolenice

Pozvánka na III. Verejné zasadnutie OZ Smolenice dňa 4.6.2018 o 19:00 hod. v Hasičskej zbrojnici Smolenice