Smolenice

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

V súlade s ust. § 12 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra (pondelok) 2022 o 18:00 hodine v KD Smolenice.

Pozvánka