Smolenice

Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Pozvánka na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice

Vážení spoluobčania, dovoľte nám pozvať vás na V. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré sa bude konať vo štvrtok 27. apríla 2023 o 15:00 hod. v Požiarnej zbrojnici.

Program