Smolenice

Pozvánka na X. Verejné zasadnutie

Pozvánka na X. Verejné zasadnutie

Pozvánka na X. Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Smolenice, ktoré sa bude konať vo štvrtok 19. decembra 2019 o 18:00 hod. v Požiarnej zbrojnici v Smoleniciach.

Program