Smolenice

XXII. verejné zasadnutie online

XXII. verejné zasadnutie online

Oznamujeme občanom, že plánované XXII. verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Smoleniciach v KD Smolenice je z pandemických dôvodov zrušené.

Zasadnutie OZ sa v rámci zákonných možností uskutoční online dňa 16.12.2021 s prístupom pre poslancov OZ. V prípade ak občania chcú podať pripomienku alebo podnet, je potrebné tento zaslať emailom na starosta@smolenice.com v čase do 16.12.2021 do 14:00 hod. aj s telefonickým kontaktom v prípade spätného kontaktovania.

Program