Smolenice

Pozvánka na XXV. verejné zasadnutie

Pozvánka na XXV. verejné zasadnutie

Pozvánka na XXV. Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Smolenice, ktoré sa bude konať v utorok 28. júna 2022 o 18:00 hod. v KD v Smoleniciach

Program