Smolenice

Pozvánka na zasadnutie Komisie ekonomickej a majetkovej

Pozvánka na zasadnutie Komisie ekonomickej a majetkovej

V stredu 7. júna 2023 o 17:00 hod. sa v kancelárii starostky obce Smolenice uskutoční zasadnutie Komisie ekonomickej a majetkovej.

Program:
1. Záverečný účet obce
2. Zonácia obce pre stanovenie nájmov pozemkov
3. Ostatné