Smolenice

Pozvánka na zasadnutie Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu

Pozvánka na zasadnutie Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu

V stredu 19. apríla 2023 o 16:00 hod. sa na obecnom úrade Smolenice uskutoční zasadnutie Komisie komunitného rozvoja, kultúry a športu.

Hlavnou témou tohto stretnutia bude organizačné rozdelenie plánovaných akcií, prioritne Cesty rozprávkovým lesom.