Smolenice

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva

V pondelok 24. apríla 2023 o 17:00 hod. sa na Obecnom úrade v Smoleniciach uskutoční zasadnutie Komisie sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva.


Program:
1 Prípady v aktuálnom riešení
2. Informácia o obhliadke Kalvárie nad cintorínom a zvonice pri zastávke na ul. SNP
3. Informácie o obecných novinách a publikovaní z tematických oblastí komisie (pozvaný pán Martin Panák)
4. Diskusia