Smolenice

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva

Pozvánka na zasadnutie Komisie sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva

V pondelok 12. júna 2023 o 17:00 hod. sa na Obecnom úrade v Smoleniciach uskutoční zasadnutie Komisie sociálnych vecí a kultúrneho dedičstva.


Program:
1 Kontrola úloh
2. Nájomné byty – sporné prípady
3. VZN k nájomným bytom – pripomienky
4. Múzeum – možné ďalšie kroky v záujme zachovania budovy
5. Kalvária – informácia
6. Rôzne